Eigen krant voor OZHW-scholen

Vraag van de klant:

Elk jaar vindt de landelijke School!Week plaats, een jaarlijks terugkerende campagneweek van VOS/ABB waarmee openbare scholen het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs onder de aandacht brengen. Zo ook in 2016. Als specialist in onderwijscommunicatie zijn wij, voor de vierde keer op rij, door OZHW (Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden) gevraagd om hier invulling aan te geven. Het doel: alle basis- en middelbare scholen binnen OZHW als geheel bij deze week betrekken.

Onze visie:

Samen met de OZHW-scholen ontwikkelen we elk jaar een campagne binnen het landelijke en een eventueel eigen thema. In 2016 was het thema ‘Kinderrechten’. We gaven hier op inhoudelijke wijze invulling aan door in Barendrecht, Zwijndrecht en Ridderkerk – de plaatsen waar de OZHW-scholen gevestigd zijn – kranten uit te brengen. Het leuke aan deze kranten is dat een groot deel van de artikelen door de leerlingen zelf is geschreven. Een deel van deze artikelen ging over kinderrechten.

Onze oplossing:

CROB ontwikkelde het template voor de drie kranten, dat als leidraad diende voor de aan te leveren artikelen. De opmaak van de kranten verzorgden we eveneens, net als de productie en de algehele projectbegeleiding.

Middelen/activiteiten:

  • Conceptontwikkeling
  • Projectbegeleiding
  • Vormgeving
  • Drukwerk 

Klant

OZHW

Branche

Onderwijs

Soort werk

concept,drukwerk

Datum

11-03-2016

Terug naar onze cases